Strona głównaUncategorizedJak obliczyć podatek dochodowy?

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Każda osoba, która decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej musi liczyć się z koniecznością poznania wielu przepisów prawnych, które będą ją obowiązywały. Bardzo ważną kwestią przy posiadaniu swojej firmy jest płacenie podatków. Państwo wymaga od przedsiębiorców różnego rodzaju podatków, które płacą zarówno za siebie, jak też za swoich pracowników. Podatek dochodowy, jest daniną, która obowiązuje każdą osobę, osiągającą przychody w danym roku podatkowym. Jak jednak obliczyć wysokość tego podatku?

Podatek dochodowy – różne formy opodatkowania
Podatek dochodowy zależał będzie od kilku czynników. Przede wszystkim jest on zależny od formy opodatkowania, jaką wybierze przedsiębiorca. Większość osób w Polsce rozlicza się na zasadach ogólnych, z wykorzystaniem skali podatkowej. Dlatego też poniżej zostanie przedstawiony sposób obliczania podatku dochodowego dla podatników korzystających ze skali podatkowej.
Inne możliwości opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca

– podatek liniowy;
– karta podatkowa;
– ryczałt od dochodów ewidencjonowanych.

Obliczenie podatku dochodowego według skali podatkowej
Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi domyślną formę opodatkowania dla osób zakładających swoją firmę. Korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatek naliczany jest od dochodu(Dochodem nazywamy różnicę pomiędzy przychodem z działalności, a kosztami uzyskania tego przychodu). Osoby, które prowadzą firmę muszą ewidencjonować swoje przychody oraz koszty. Prowadzenie takiej ewidencji może odbywać się w oparciu o tak zwaną podatkową księgę przychodów i rozchodów albo w oparciu o księgi rachunkowe. Wszystko zależy do formy prawno-organizacyjnej prowadzonej firmy. Na postawie wyżej wymienionych ewidencji, oblicza się dochód, od którego należy się państwu podatek.

Skala podatkowa – podstawowe informacje
Skala podatkowa przewiduje dwa progi dla podatników:

– 1 próg obejmuje dochody do kwoty 85 528 złotych
– 2 próg obejmuje dochody od kwoty 85 528 złotych

W przypadku pierwszego progu należny podatek wynosi 18% od uzyskanego dochodu za cały rok, natomiast w przypadku progu drugiego, należny podatek wyniesie 15 395,04 zł + 32% nadwyżki nad kwotę graniczą – 85 528 zł.

Mówiąc o skali podatkowej trzeba też wspomnieć o tak zwanej kwocie zmniejszającej podatek. Dzięki niej przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych może nieco obniżyć należny fiskusowi podatek. Kwota zmniejszająca podatek nie obowiązuje od dochodów, które przekraczają 127 000 złotych rocznie.

Istnieje w ustawie także kwota zwalniająca z podatku dochodowego – kwota wolna od podatku. Aktualnie wynosi ona 8 000 złotych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który osiągnie mniejszy dochód w danym roku, nie zapłaci ani grosza podatku PIT.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne