Strona głównaUncategorizedStudia informatyczne na poziomie PRO! Tylko w Collegium Balticum!

Studia informatyczne na poziomie PRO! Tylko w Collegium Balticum!

Uczelnia zapewnia komfortowe warunki, które przekładają się na perspektywy przyszłej albo kontynuowanej pracy zawodowej. Dysponuje znakomitą bazą uczelnianą, do której należy między innymi biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem studentom wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Znaczna część ćwiczeń odbywa się poza uczelnią – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują zatrudnienie jeszcze przed ukończeniem studiów. Umożliwiające zdobycie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum mogą być kończone jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest nieskomplikowana i dopasowana do potencjału studentóworaz modyfikowana na bieżąco zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym planom zajęć i innym udogodnieniom studenci Collegium mogąłączyć życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na polu edukacji oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje mnóstwo, jeśli chodzi o zapewnienie możliwie najwyższych kompetencji zawodowych i przygotowanie wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana tak przez młodzież stawiającą pierwsze kroki na drodze kariery, jak i dorosłych wzbogacających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Informatyka w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest to szansa dla osób, które pragną uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów to zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania informatyki. Kierunek ten to studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania takich przedmiotów jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na wyśrubowanych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje obszary dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji założonych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Celem studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w tym zakresie. Układ zajęć obejmuje zagadnienia audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku jest oparty na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych doświadczeniach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje uzyskanie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można potem wykorzystać podczas wdrażania norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia także podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT oraz osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

W czasie studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu kluczowych dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Informatyka dla pedagogów

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę uzyskać uprawnienia do nauczania następujących przedmiotów informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni Collegium Balticum:

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne