Strona głównaTechnologieCzy software house-y muszą poszerzać ofertę?

Czy software house-y muszą poszerzać ofertę?

Sytuacja rynkowa podlega ciągłym zmianom. Jednak ostatnie lata przyniosły prawdziwy przełom. Głównie ze względu na prawdziwą rewolucję startupową, której jesteśmy świadkami.

Co oznaczają zmiany rynkowe dla firm programistycznych? Czy software house-y muszą na nie reagować? A jeśli tak to w jaki sposób?

Eksplozja startupów

Nigdy wcześniej zakładanie nowych firm nie było tak popularne jak obecnie. I nigdy wcześniej przedsiębiorcy rozpoczynający działalność biznesowa nie mieli tak dobrych warunków startu. Wszystko to sprawia, że rzeczywistość biznesowa przeżywa prawdziwą rewolucję.

Co to oznacza dla software house-ów? Przede wszystkim konieczność dostosowywania oferty i zakresu świadczonych usług do wymagań tej rosnącej grupy klientów. Wprawdzie wartość zamówień składanych przez klientów tradycyjnych regularnie rośnie, ale rośnie także poziom konkurencyjności branży.

Przygotowanie projektów do wdrożenia

Startupy oczekują wsparcia od software house przy wdrażaniu nowych rozwiązań – produktów końcowych lub oprogramowania wspierającego działalność biznesową. I w takim oczekiwaniu nie ma niczego dziwnego. W zasadzie nie różni się ono od oczekiwać firm, które funkcjonują na rynku znacznie dłużej. Różnice dotyczą natomiast zakresu wsparcia.

Startupy oczekują, że ich pomysły biznesowe zostaną poddane szczegółowej analizie i ocenie. Oczekują też wykonania prototypów, dzięki którym możliwa będzie dalsza ewaluacja wypracowanego rozwiązania. Oczekują także, że cały proces wsparcia będzie maksymalnie szybki i nie wygeneruje zbyt wysokich kosztów.

Usługi dodatkowe świadczone przez software house

Rosnące znaczenie klientów z segmentu startupów spowodowało, że firmy programistyczne włączają do swojej oferty nowe usługi. Do najczęstszych należą:

  • pozyskiwanie finansowania,
  • zapewnianie finansowania,
  • doradztwo biznesowe,
  • wsparcie programistyczne,
  • wsparcie projektowe.

Wszystkie te usługi mają ogromne znaczenie podczas wyboru partnera technologicznego przez startup. Szeroki zakres oferty zwiększa zatem szansę software house-u na pozyskanie klientów z tego segmentu.

Ryzyko software house

Oczywiście współpraca z startupami nie jest wyłącznie źródłem korzyści. Dobra obsługa firm tego typu wymaga od software house-u wykształcenia nowych kompetencji, które nie będą wykorzystywane do obsługi tradycyjnych klientów biznesowych. Jest to zatem koszt, który zwróci się tylko w przypadku pozyskania odpowiedniej liczby klientów startupowych.

Obsługa startupów może być dla software house-u także źródłem ryzyka. Nie jest tajemnicą, że szanse odniesienie rynkowego sukcesu są bardzo małe. Statystyki pokazują, że aż 9 na 10 firm rozpoczynających działalność pada w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania. Zatem ich obsługa może wiązać się z ryzykiem strat finansowych w przypadku nieuzyskania należnego wynagrodzenia.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne