Strona głównaFinanseRodzaje podatków obowiązujących w Polsce

Rodzaje podatków obowiązujących w Polsce

Podatki w Polsce to temat, który większość z nas przyprawia o zawrót głowy – cierpi przy tym nasza kieszeń i głowa kiedy musimy się zastanowić kiedy i od czego tak naprawdę musimy zapłacić podatek i chyba w najważniejsze dla wszystkich – w jakiej kwocie. W większości jest to temat, który księgowe mają w małym palcu, ale czy rzeczywiście temat podatków powinien nas tak bardzo przerażać? Przecież ilość rodzajów podatków nie jest nieskończona i da się je bardzo szybko i rzeczowo opisać.

Możemy wyróżnić zaledwie dwie grupy:
– Podatki bezpośrednie, które obciążają bezpośrednio podatnika, stanowią dla niego koszt (płacimy je w Urzędach).
– Podatki pośrednie, które są daniną publiczną płaconą w pieniądzu i są bezzwrotne (płacimy je kupując np. masło).

Rodzaje podatków obowiązujących w Polsce

W Polsce wyróżniamy 17 rodzajów podatków:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – PODATEK BEZPOŚREDNI – mamy obowiązek rozliczyć go do 30 kwietnia każdego roku za rok ubiegły np. do 30 kwietnia 2019 roku rozliczamy PIT za rok 2018. Rozliczamy dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. W przypadku PIT-u mamy możliwość skorzystania z wielu zniżek.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorców), dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Większość firm płaci 19% podatku od zysku brutto.
3. Podatek od spadków i darowizn – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek ten płacą osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe. Wyróżniamy tutaj 3 stawki podatkowe – 3%, 7%, 12%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek płacony przez osoby fizyczne oraz przez przedsiębiorców w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej. Stawki podatku to maksymalnie 2% w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej. Na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych mamy 14 dni od dnia dokonania czynności. Czynności cywilnoprawne to:

– umowa sprzedaży,
– umowa pożyczki,
– umowy darowizny,
– ustanowienie hipoteki,
– umowa dożywocia,
– umowy o dział spadku.

5. Podatek rolny – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek płacony jest przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które są właścicielami gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków. Zwolnione z podatku są Gminy i Skarb Państwa. Podstawe opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawki podatku wynoszą 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów lub 379,30 za ha gruntów.
6. Podatek leśny – PODATEK BEZPOŚREDNI – podstek płacony przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które są właścicielami lasów. Podatek leśny zbliżony jest do podatku rolnego. Stawka podatku to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna z 1 hektara za rok podatkowy.
7. Podatek od nieruchomości – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek lokalny pobierany przez samorządy gminne od gruntu, budynków, budowli. Stawki są ustalane przez gminę.
8. Podatek od środków transportowych – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek płacony przez osoby fizyczne oraz osoby prawne, które posiadają środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
9. Podatek tonażowy – PODATEK BEZPOŚREDNI – podstek nakładany jest na dochody i przychody osiągane przez armatorów morskich statków handlowych. Stawka podatku wynosi 19%
10. Podatek od wydobycia niektórych kopalin – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek płacony przez osoby fizyczne i osoby pawne, które dokonały wydobycia miedzi lub srebra. Obowiązek opodatkowania powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi lub w momencie wydobycia urobku. Stawki podatku są obliczanie miesięcznie na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi lub srebra.
11. Zryczaltowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej) – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek, którym obciążane są dochody lub przychody osiągane przez przedsiębiorców okrętowych. Stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania.
12. Podatek od niektórych instytucji finansowych – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek obciążające banki, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeniowe, instytucje pożyczkowe, zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Instytucje finansowe płacą podatki od posiadanych aktywów. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.
13. Podatek od sprzedaży detalicznej – PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł za 1 miesiąc. Stawka podatku to 0,8% jeśli nadwyżka nie przekracza 170 mln zł, 1,4% nadwyżki ponad 170 mln.
14. Podatek od dochodów kapitałowych – PODATEK BEZPOŚREDNI – rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka podatku wynosi 19% i jest pobierana od dowodów kapitałowych – odsetek z lokaty, akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych.
15. Podatek od towarów i usług (VAT) – PODATEK POŚREDNI – podatek pobieramy przy obronie towarami lub usługami – podatek obrotowy. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT to 23%, dla niektórych towarów i usług przewidziano również stawki 8%, 7%, 5%, 0%.
16. Podatek akcyzowy – PODATEK POŚREDNI – podatek nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne takie jak alkohol, wyroby tytoniowe i paliwa.
17. Podatek od gier – PODATEK POŚREDNI – podatek od gier hazardowych. Stawki podatku wynoszą od 2,5%-25% w zależności od gry.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne